ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

15.90 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.63%) 27,700
ปรับปรุงล่าสุด: 18 ตุลาคม 2564 11:55:51

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา