รายชื่อนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch
Pratik Burman Ray, CFA +65-6658-0611
     
DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.
Chanpen Sirithanarattanakul +662-657-7824
     
Macquarie Securities (Thailand) Limited
Chalinee Congmuang +662-694-7993
     
Phatra Securities Public Company Limited
Sirichai Chalokepunrat +662-305-9204
     
Thanachart Securities Public Company Limited
Rata Limsutiwanpoom +662-617-4960