รายชื่อนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์
DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd.
Chanpen Sirithanarattanakul +662-657-7824
     
Kasikorn Securities Public Company Limited
Natchaphon Rodjanarowan +662-796-0568
     
Phatra Securities Public Company Limited
Sirichai Chalokepunrat +662-305-9204