ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
ณ วันที่: 11 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์: 588 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
ณ วันที่: 11 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์ 588 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
ณ วันที่: 12 ตุลาคม 2561
ขนาดไฟล์ 395 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
ณ วันที่: 11 กรกฎาคม 2561
ขนาดไฟล์ 237 KB. Download
งบการเงินรายปี 2561
ณ วันที่: 30 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ 558 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
ณ วันที่: 12 มกราคม 2561
ขนาดไฟล์ 260 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
ณ วันที่: 12 ตุลาคม 2560
ขนาดไฟล์ 463 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
ณ วันที่: 14 กรกฎาคม 2560
ขนาดไฟล์ 223 KB. Download
งบการเงินรายปี 2560
ณ วันที่: 28 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ 401 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
ณ วันที่: 13 มกราคม 2560
ขนาดไฟล์ 285 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
ณ วันที่: 13 ตุลาคม 2559
ขนาดไฟล์ 282 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
ณ วันที่: 14 กรกฎาคม 2559
ขนาดไฟล์ 274 KB. Download
งบการเงินรายปี 2559
ณ วันที่: 28 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์ 365 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
ณ วันที่: 14 มกราคม 2559
ขนาดไฟล์ 310 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
ณ วันที่: 13 ตุลาคม 2558
ขนาดไฟล์ 297 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
ณ วันที่: 14 กรกฎาคม 2558
ขนาดไฟล์ 489 KB. Download
งบการเงินรายปี 2558
ณ วันที่: 29 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์ 419 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
ณ วันที่: 14 มกราคม 2558
ขนาดไฟล์ 241 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
ณ วันที่: 14 ตุลาคม 2557
ขนาดไฟล์ 253 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
ณ วันที่: 15 กรกฎาคม 2557
ขนาดไฟล์ 248 KB. Download
งบการเงินรายปี 2557
ณ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557
ขนาดไฟล์ 344 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
ณ วันที่: 31 ธันวาคม 2556
ขนาดไฟล์ 234 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
ณ วันที่: 31 สิงหาคม 2556
ขนาดไฟล์ 227 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2556
ขนาดไฟล์ 207 KB. Download
งบการเงินรายปี 2556
ณ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556
ขนาดไฟล์ 323 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
ณ วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
ขนาดไฟล์ 257 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
ณ วันที่: 31 สิงหาคม 2555
ขนาดไฟล์ 311 KB. Download
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2555
ขนาดไฟล์ 336 KB. Download