ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

17.40 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.58%) 232,000
ปรับปรุงล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2560 16:36:00

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา