ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

18.20 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.20 (1.09%) 239,500
ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิถุนายน 2561 12:15:59

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา