ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

17.20 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.10 (0.58%) 1,000,700
ปรับปรุงล่าสุด: 12 ธันวาคม 2560 16:36:53

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา