ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

17.30 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.10 (0.58%) 1,374,400
ปรับปรุงล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35:43

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา