ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

18.90 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-0.30 (1.56%) 891,800
ปรับปรุงล่าสุด: 17 มกราคม 2562 16:37:26

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา