ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

20.90 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.30 (1.46%) 613,300
ปรับปรุงล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2562 16:37:58

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด

Quick Links

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา