ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
Keep up to date with our share price, financial performance and upcoming events.

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

20.90 สกุลเงิน: THB
เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
+0.30(1.46%) 613,300
ปรับปรุงล่าสุด: 21 พ.ค. 2562 16:37:58

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม >

ข่าวสารล่าสุด