จุดเด่นเพื่อพิจารณาการลงทุน
  1. มีโอกาสขยายตัวตามศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
  2. แบรนด์ที่แข็งแกร่งของ Tesco Lotus
  3. โครงสร้างรายได้ที่เหมาะสม ทั้งรายได้ที่มั่นคงจากผู้เช่าหลัก และโอกาสรายได้ที่เพิ่มขึ้น
  4. สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และกระจายความเสี่ยง
  5. มีโอกาสในการเติบโตด้วยแผนการขยายตัว
  6. ได้ประโยชน์จากประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารสินทรัพย์