ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารนำเสนอ
Q4 and Full Year 2018/19 Financial Results
วันที่: 17 พฤษภาคม 2562
ขนาดไฟล์: 806 KB.
Q4 and Full Year 2018/19 Financial Results
วันที่: 17 พฤษภาคม 2562
ขนาดไฟล์: 806 KB. ดาวน์โหลด
Q3 2018/19 Financial Results
วันที่: 25 มกราคม 2562
ขนาดไฟล์: 896 KB. ดาวน์โหลด
Q2 2018/19 Financial Results
วันที่: 30 ตุลาคม 2561
ขนาดไฟล์: 858 KB. ดาวน์โหลด
Q1 2018/19 Financial Results
วันที่: 02 สิงหาคม 2561
ขนาดไฟล์: 785 KB. ดาวน์โหลด
Q4 and Full Year 2017/18 Financial Results
วันที่: 10 พฤษภาคม 2561
ขนาดไฟล์: 847 KB. ดาวน์โหลด
Q3 2017/18 Financial Results
วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2561
ขนาดไฟล์: 897 KB. ดาวน์โหลด
Q2 2017/18 Financial Results
วันที่: 25 ตุลาคม 2560
ขนาดไฟล์: 831 KB. ดาวน์โหลด
Q1 2017/18 Financial Results
วันที่: 27 กรกฎาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.15 MB. ดาวน์โหลด
Q4 and Full Year 2016/17 Financial Results
วันที่: 11 พฤษภาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.28 MB. ดาวน์โหลด
Q3 2016/17 Financial Results
วันที่: 25 มกราคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.31 MB. ดาวน์โหลด
Q2 2016/17 Financial Results
วันที่: 21 ตุลาคม 2559
ขนาดไฟล์: 1.43 MB. ดาวน์โหลด
Q1 2016/17 Financial Results
วันที่: 14 กรกฎาคม 2559
ขนาดไฟล์: 1.17 MB. ดาวน์โหลด
Q4 and Full Year 2015/16 Financial Results
วันที่: 09 พฤษภาคม 2559
ขนาดไฟล์: 1.19 MB. ดาวน์โหลด
Q3 2015/16 Financial Results
วันที่: 26 มกราคม 2559
ขนาดไฟล์: 1.15 MB. ดาวน์โหลด
Q2 2015/16 Financial Results
วันที่: 03 พฤศจิกายน 2558
ขนาดไฟล์: 1.08 MB. ดาวน์โหลด
Q1 2015/16 Financial Results
วันที่: 29 กรกฎาคม 2558
ขนาดไฟล์: 1.09 MB. ดาวน์โหลด
Q4 and Full Year 2014/15 Financial Results
วันที่: 07 พฤษภาคม 2558
ขนาดไฟล์: 1.55 MB. ดาวน์โหลด
Q3 2014/15 Financial Results
วันที่: 27 มกราคม 2558
ขนาดไฟล์: 1.10 MB. ดาวน์โหลด
Q2 2014/15 Financial Results
วันที่: 22 ตุลาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.15 MB. ดาวน์โหลด
Q1 2014/15 Financial Results
วันที่: 22 กรกฎาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.16 MB. ดาวน์โหลด
Q4 and Full Year 2013/14 Financial Results
วันที่: 12 พฤษภาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.13 MB. ดาวน์โหลด
Q3 and YTD 2013/14 Financial Results
วันที่: 20 มกราคม 2557
ขนาดไฟล์: 1.14 MB. ดาวน์โหลด
Q2 2013/14 Financial Results
วันที่: 24 ตุลาคม 2556
ขนาดไฟล์: 1.16 MB. ดาวน์โหลด
Q1 2013/14 Financial Results
วันที่: 18 กรกฎาคม 2556
ขนาดไฟล์: 1.33 MB. ดาวน์โหลด
Q4 and Full Year 2012/13 Financial Results
วันที่: 03 พฤษภาคม 2556
ขนาดไฟล์: 1.03 MB. ดาวน์โหลด
Q3 2012/13 Financial Results
วันที่: 15 มกราคม 2556
ขนาดไฟล์: 1.32 MB. ดาวน์โหลด
Q2 2012/13 Financial Results
วันที่: 29 ตุลาคม 2555
ขนาดไฟล์: 1.32 MB. ดาวน์โหลด
Q1 2012/13 Financial Results
วันที่: 30 กรกฎาคม 2555
ขนาดไฟล์: 1.33 MB. ดาวน์โหลด